Projects

Nederlands

Gezocht! Een autochtone Nederlander die het kernteam komt versterken. Contact woolforwarmth@gmail.com

Winter Projects 2019-20 was a Great Success. 2020-21 will Surpass it!

Congratulations to our volunteers for the success of our Warm the Homeless Winter 2019-20 Projects. We delivered more than we thought possible to the homeless in The Hague Area:

 • 2000 hats, scarves, sweaters, and pairs of socks
 • 7200+ items of warm clothing
 • 30 baby blankets
 • 3 palliative care comfort blankets
 • 20 infirmary comfort blankets

Some ask if we are done, but we are just getting started! The rest of The Netherlands is waiting for our gifts of warmth.

What we love about knitters and crocheters is that they work through the summer to prepare for the winter. These are our projects you can start now.

Winter 2020-21 Projects

Project Hats and Scarves: Neutral Knitting for the Men Please!

Around 85% of registered homeless are men. Like most men, homeless men prefer neutral, simple patterns in their hats and scarves. When given a choice, they ask for black, black, black, dark grey, navy blue, and brown. One of the benefits of making brand new items is that we can create exactly what it needed. Whenever possible, we try to fulfil this request. This does not mean that other patterns and colours are not welcome, but we do ask our makers to create neutral hat and scarf sets for the men. Scarves should be 25-30cm wide and 175cm long.

2020-21 target: 4,000 hat and scarf sets.

We give everything neutral to the men and everything colourful to the women. That is how our clients like it.

Project Hats and Scarves: If you like Colour, Knit for the Women

For knitters and crocheters that want to be creative, this is the project for you. We look for beauty, style, colour, and of course, warmth and functionality. All of the women’s hats and scarves are delivered to the homeless shelters, crisis centres, and through partners that assist homeless women.

2020-21 target: 600 hat and scarf sets.

Project Hats and Scarves: Kessler Stichting Women’s Day Action

Every year on International Women’s Day, the Kessler Stichting hosts a pamper day for 115 homeless women in The Hague. In 2019, we donated hats and scarves. 2020, we donated 115 granny shawls. In 2020, 115 very special items will be set aside for the Women’s Day Action. Please let us know of other Women’s Day actions for homeless women around The Netherlands. We are happy to support them with hats and scarves.

Women’s Day 2021 Target: 115 matching hat and scarf sets to the women’s action.

The Stichting Present Knitting Marathon resulted in 100 hats and scarves for Women’s Day 2019
Women’s Day 2020 donation of 115 granny shawls

2021 we plan to donate 115 hat and scarf sets to the Kessler Stichting and are looking for another homeless women’s action to support. Send your suggestions.

Project StartKIDZ: Knitting for Brand-new Babies

For volunteers that love knitting and crocheting baby clothes, Wool for Warmth supports the Kessler Stichting StartKIDZ project. StartKIDZ is a charity within the Kessler Stichting that helps pregnant homeless women. A StartKit contains all of the items needed for a newborn baby’s first three months. This is perfect project for Wool for Warmth because there is nothing nicer than a handmade set of goodies for a newborn baby. In 2019, we made 30 baby blankets and a box full of baby clothes.

In 2020, we are making full StartKits:

 • Baby blanket 60cm x 80cm
 • Sweaters size 56 and 68
 • Booties or socks x 3 pairs
 • Sleeping bag
 • Babysafe small toy max 15cm – no removable pieces, stuffing that cannot be pulled out from between the stitches.
 • StartKits come in boy and girls, summer and winter. We are focussing on the winter kits.

2020-21 target: 50 StartKits half for boys and half for girls. Neutral kits will be divided evenly.

Comfort Blankets for Homeless Shelters

These projects are all about “lapjes”, or knitted/crocheted squares. There are many people that do not or cannot make scarves and other items, and we suggest they make squares. We have two projects for the lapjes:

The ladies from the Laak Club with their baby and comfort blankets

Special thank you to Stichting Vrolijk Werk for sewing together 20 blankets from the lapjes we collected at the other clubs.

This is a true lapjes blanket for the Kessler Stichting infirmary

Palliative Care/Hospice Comfort Blankets

Every hospice patient at the Kessler Stichting receives their own blanket. This becomes a second skin and they keep it to the end of their lives. The hospice patient’s comfort blanket is buried with them in their casket. In 2019, we delivered three blankets to the Kessler Stichting.

Size: Lighter weight wool/acrylic,120cm x 150cm

Infirmary Comfort Blankets 120cm x 150cm

In 2019-20, Stichting Vrolijk Werk assisted us by sewing together lapjes and making 20 blankets for the infirmary at the Kessler Stichting. The purpose of this project is to improve the atmosphere of the infirmary to aid the care and recovery of the patients.

Who knits the lapjes? Everyone! Middin Daycare centre has clubs that make lapjes; some of the nursing homes; some people that prefer the size of a lapje over a larger project; and people that have bits of wool left over but not enough to make a full item. If your organisation has lapjes in the cupboard, please donate them to Wool for Warmth!

2020-21 target: 50 comfort blankets size 120cm x 150cm

Collecting Wool and Knitting and Crochet Tools and Needles

Stichting Wool for Warmth collects wool, knitting and crocheting needles and knitting rings to turn these into warmth for the homeless.  Wool that lies around in attics and cupboards  is turned into warmth. Various shops that ended their businesses donated their stock to Stichting Wool for Warmth. Want to donate wool and utensils? Please use the contact form to let us know!

We use every scrap of wool. Everything is sorted and distributed to our clubs and there is never enough. Thank you for your donations and please spread the word.

Project mutsen en sjaals: Als je van kleur houdt, brei dan voor vrouwen!

Alle neutrale kleuren gaan naar de mannen en de kleurrijke dingen gaan naar de vrouwen. Dat is wat de klant wil.


Voor breiers en haaksters die creatief willen zijn, is dit het project voor jou. We zoeken naar schoonheid, stijl, kleur en natuurlijk warmte en functionaliteit. Alle mutsen en sjaals voor vrouwen worden geleverd aan de daklozenopvang, crisiscentra en via partners die dakloze vrouwen helpen.

Doelstelling 2020-21: 600 muts- en sjaalsets.

Project Mutsen en Sjaals: Kessler Stichting Vrouwendagactie

Jaarlijks organiseert de Kessler Stichting op Internationale Vrouwendag een verwendag voor 115 dakloze vrouwen in Den Haag. In 2019 hebben we mutsen en dassen gedoneerd. 2020 hebben we 115 oma-sjaals gedoneerd. In 2020 worden 115 zeer speciale items gereserveerd voor de Vrouwendagactie. Wij doen graag meer voor dakloze vrouwen dus als er acties weet, laat het ons aub weten. Wij ondersteunen ze graag met mutsen en dassen.

Vrouwendag 2021 Doel: 115 bijpassende mutsen- en dassen voor de vrouwenactie.

Project StartKIDZ: Breien voor pasgeboren baby’s

Voor vrijwilligers die dol zijn op het breien en haken van babykleertjes ondersteunt Wool for Warmth het project Kessler Stichting StartKIDZ. StartKIDZ is een goed doel binnen de Kessler Stichting die zwangere dakloze vrouwen helpt. Een StartKit bevat alle spullen die nodig zijn voor de eerste drie maanden van een pasgeboren baby. Dit is een perfect project voor Wool for Warmth, want er is niets leuker dan een handgemaakte set goodies voor een pasgeboren baby. In 2019 maakten we 30 babydekens en een doos vol babykleertjes.

In 2020 maken we volledige StartKits

Babydeken 60cm x 80cm
Truien maat 56 en 68
Laarsjes of sokken x 3 paar
Slaapzak
Babysafe klein speelgoed max 15cm – geen verwijderbare stukken, vulling die niet tussen de hechtingen uitgetrokken kan worden.
StartKits zijn er in jongens en meisjes, zomer en winter. We richten ons op de winterkits.
Doelstelling 2020-21: 50 StartKits, de helft voor jongens en de andere helft voor meisjes. Neutrale kits worden gelijk verdeeld.

Comfortdekens voor daklozenopvang

Dit project gaat over “lapjes”, oftewel gebreide/gehaakte vierkanten. Er zijn veel mensen die geen sjaals en andere artikelen kunnen of willen maken. Wij vragen hen om om vierkanten te maken. We hebben twee projecten voor de lapjes:

Ziekenhuis Comfort Dekens 120cm x 150cm

In 2019-20 heeft Stichting Vrolijk Werk ons geholpen door lapjes aan elkaar te naaien en 20 dekens te maken voor de ziekenboeg van de Kessler Stichting. Het doel van dit project is om de sfeer in de ziekenboeg te verbeteren om de zorg en het herstel van de patiënten te bevorderen.

Wie breit de lapjes? Iedereen! Kinderdagverblijf Middin heeft clubs die lapjes maken; een deel van de verpleeghuizen; sommige mensen die het breien van een lapje verkiezen boven een groter project; en mensen die stukjes wol over hebben maar niet genoeg om er een vol kledingstuk van te maken. Heeft jouw organisatie lapjes in de kast, doneer deze dan aan Wool for Warmth!

2020-21 doel: 50 comfortdekens maat 120cm x 150cm

Comfortdekens voor palliatieve zorg/hospice

Elke hospice patiënt van de Kessler Stichting krijgt een eigen dekentje. Dit wordt hun eigendom en die houden ze tot het einde van hun leven. De troostdeken van de hospicepatiënt wordt samen met hen in hun kist begraven. In 2019 hebben we drie dekens geleverd aan de Kessler Stichting.

Maat: lichter gewicht wol/acryl, 120cm x 150cm

Breigroepen

Stichting Wool for Warmth organiseert breigroepen waarin mensen breien of haken voor de daklozen.  Deze groepjes bestrijden de eenzaamheid en brengen gezelligheid door samen te breien en te praten.  Soms gaat het om ouderen die niemand hebben om voor te breien, soms wordt er gebreid in een taalcafé waar mensen hun Nederlands als tweede taal oefenen. Stichting Wool for Warmth zorgt ervoor dat alle producten persoonlijk bij daklozenorganisaties worden afgeleverd. De eerste groepen werken in Den Haag en omgeving, we willen uitbreiden naar de rest van Nederland en het buitenland. Wil je ook een groep starten of wil je je bij een groep aansluiten? Neem contact met ons op!


Wol en breinaalden inzamelen 

Wool for Warmth zamelt wol, acrylgaren, brei- en haaknaalden en breiringen in en maakt daar producten mee die de daklozen warmte bezorgen. Op vele zolders en in kelders blijkt wol, breinaalden enzovoort te liggen. Ook ontvingen we voorraden voorraden van diverse breiwinkels die werden opgeheven.  

Heeft u wol of naalden te doneren? Neem contact met ons op!


Lapjesdekens 

Sommige breisters en breiers zijn nog niet zo handig, en sommige restjes wol zijn niet voldoende voor grotere stukken. Dan worden er lapjes gebreid, die later aan elkaar genaaid worden tot kleurige dekens voor de ziekenboeg van daklozenopvang.