Clubs

Nederlands

Gezocht! Nederlandse Club- en Wijkcoördinatoren. Contact woolforwarmth@gmail.com

Combining 1. Something for Yourself – 2. A Group Activity – and 3. Something for Someone is creating a movement.

At Stichting Wool for Warmth, we use three levers to change the world. We tried using just two of the levers and we had a nice result. But when we brought three levers together, the results became unstoppable.

 • If you are lonely, you can join a club and knit/crochet for the homeless
 • If you want to create a stronger community in your neighbourhood, you can knit/crochet for the homeless
 • If you want more social contact, you can knit/crochet for the homeless
 • If you want to learn Dutch, you can knit/crochet for the homeless
 • If you don’t have anyone to knit for but love doing it, you can knit/crochet for the homeless
 • If you want to meet new people, you can knit/crochet for the homeless
 • If you don’t see your idea in the list, please contact us to add it. We are open to everything.

We do this through knitting/crochet clubs. The power of the individual working in a group. The power of a lot of groups working to a common goal – new, warm hats and scarves for the homeless. This list is a sample of the different ways a club can be themed. Each club has its own spirit and identity. The variety is endless and so is the spirit of the members.

 • Church Clubs
 • Community Centre Clubs
 • Daycentres
 • Florence Actief Clubs
 • Haags Onmoeten Clubs
 • Language Cafés
 • Nursing Homes
 • Public Library Clubs
 • UnWINEd Online Breiborrel Club
 • Wellbeing Clubs

And more!

There are over 70 knitting clubs in The Hague at the moment. An overview of all the clubs with contact details, descriptions, and a map is coming soon. We are busy verifying the details.

Want your club featured on the Stichting Wool for Warmth Club Page? Please contact us at woolforwarmth@gmail.com.

UnWINEd Online Breiborrel
Sunday Hague Central Library Club
Monday Red Cross Voorburg Club. They have even more members that knit from home.
Saturday Dutch Language Café in Bezuidenhout
Cromvlietplein Club in Laakhaven
Thursday Bij Betje Club in Moerwijk
Wednesday Cosy Cosas Café Club in old Rijswijk
STEK Club in Transvaal

Combineren van -1. Iets voor jezelf – 2. Een groepsactiviteit – en 3. Iets voor een ander doen

Bij Stichting Wool for Warmth zetten we drie slogans in om de wereld te veranderen. We probeerden slechts twee van de slogans te gebruiken en we hadden een mooi resultaat. Maar toen we drie slogans bij elkaar brachten, waren de resultaten niet te stoppen.

 • Als je eenzaam bent, kun je lid worden van een club en breien/haken voor daklozen
 • Als je een sterkere gemeenschap in je buurt wilt creëren, kun je breien/haken voor daklozen
 • Wil je meer sociaal contact, dan kun je breien/haken voor daklozen
 • Als je Nederlands wilt leren, kun je breien/haken voor daklozen
 • Als je niemand hebt om voor te breien, maar het wel leuk vindt om te breien, kun je breien/haken voor daklozen
 • Als je nieuwe mensen wilt ontmoeten, kun je breien/haken voor daklozen
 • Als je je idee niet in de lijst ziet, neem dan contact met ons op om het toe te voegen. We staan voor alles open.

Dit doen we door middel van brei-/haakclubs. De kracht van het individu die in een groep werkt. De kracht van veel groepen die werken aan een gemeenschappelijk doel: nieuwe, warme mutsen en sjaals voor daklozen. Deze lijst is een voorbeeld van de verschillende manieren waarop een club een thema kan hebben. Elke club heeft zijn eigen kracht en identiteit. De variëteit is eindeloos en dat geldt ook voor de kracht van de leden.

 • Kerkclubs
 • Clubs in het gemeenschapscentrum
 • Dagcentra
 • Florence Actief Clubs
 • Haags Onmoeten Clubs
 • Taalcafés
 • Verpleeghuizen
 • Openbare bibliotheekclubs
 • UnWINEd Online Breiborrel Club
 • Welzijnsclubs

En meer!

Er zijn op dit moment ruim 70 breiverenigingen in Den Haag. Een overzicht van alle clubs met contactgegevens, beschrijvingen en een plattegrond volgt binnenkort. We zijn druk bezig met het verifiëren van de details.

Wil je dat jouw club op de Stichting Wool for Warmth Club-pagina staat? Neem dan contact met ons op via woolforwarmth@gmail.com.