Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan: (bekijk hier het volledige beleidsplan)

Stichting Wool for Warmth:

Stichting Wool For Warmth is in het leven geroepen door Cathy Delhanty. Stichting Wool for Warmth is gevestigd in SOZA Den Haag. Stichting Wool for Warmth heeft als einddoelstelling ieder mens die gedwongen op straat moet leven, de zogenaamde dak-thuislozen, te voorzien van warmte.

Waar is het begonnen:

Drie jaar geleden overleed een goede vriendin van Cathy. De partner van deze vriendin heeft de voorraad wol aan Cathy geschonken omdat hij van mening was dat zij er “iets goeds” mee zou doen. Cathy kwam op het idee om de nalatenschap van haar vriendin in te zetten voor het goede doel.

De drie doelstelling van Stichting Wool for Warmth:

1. Verspilling tegengaan:

Veel mensen hebben bolletjes wol en breinaalden ergens op zolder liggen waar niets mee gedaan wordt. Stichting Wool for Warmth wil verspilling tegengaan. Inmiddels is Wool for Warmth bekend onder de inwoners van Den Haag en omstreken en doneren mensen hun voorraad aan de stichting.

2. Sociaal geïsoleerde mensen betrekken bij het project:

Diverse verzorgingshuizen zijn benaderd en momenteel  zijn er ongeveer 700 mannen en vrouwen die brei-en haakwerk verzorgen voor de stichting. Mensen die in een sociaal isolement verkeren worden betrokken bij de stichting op de diverse brei-bijeenkomsten die de stichting organiseert. Zorginstellingen zijn actief om voor de doelgroep te breien. Dit varieert van prachtige mutsen en dassen tot vierkantjes. De vierkantjes worden aan elkaar genaaid en tot troostdeken gemaakt.

3. Daklozen voorzien van warmte via diverse instellingen:

Sinds oktober 2019 is er reeds 1000 kg wol verwerkt tot mutsen en dassen. Alle wol is gedoneerd, volledige bollen wol, restjes wol, truien die uitgehaald worden en waarvan de wol opnieuw wordt gebruikt. Er is contact gelegd met een aantal opvangcentra zoals de Soepbus van de Kessler Stichting. De Kessler Stichting StartKIDZ, een startkit voor baby’s, alles wat een baby nodig heeft voor de 1e drie maanden. Er is een hospice voor thuislozen ook van de Kessler Stichting, Wool for Warmth breidt voor deze mensen een “troostdeken”. Mensen die komen te overlijden behouden de deken en worden ermee begraven. 

Continuiteit:

Cathy Delhanty heeft veel ervaring met netwerken. Om de continuïteit voor Stichting Wool for Warmth te bewerkstelligen gaat zij bedrijven benaderen die donateur kunnen worden van de Stichting. Daarnaast wordt er gewerkt aan samenwerking met hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de aanpak van sociaal isolement. De doelgroep is mensen die in een sociaal isolement verkeren maar wel draagkrachtig zijn om een begeleiding te betalen. Er worden fondsen aangeschreven om de doorlopende kosten te kunnen betalen en uitbreiding naar de randstand te verwezenlijken.

Hoe gaat Wool for Warmth uitbreiden?

De focus voor uitbreiding ligt op de Randstad. Stichting Wool for Warmth wordt via de (in het beleidsplan) genoemde noodopvang geïntroduceerd in andere steden. Elke stad heeft een vergelijkbare structuur voor de opvang van daklozen, van deze structuur maken wij gebruik om de Randstad en omgeving in te zetten voor ons doel. (Zie hiervoor het volledige beleidsplan welke in PDF formaat op de website staat),  

Inkomsten:

We hebben eerst de focus gelegd op de liefdadigheid, nu is het tijd voor een verdienmodel voor onze vaste medewerkers. Alle onkosten zoals de huur voor de ruimte in SOZA wordt uit eigen middelen voldaan. Er zijn een aantal medewerkers die voor hun dagelijks werk een vergoeding moeten ontvangen. Op termijn zullen zij een inkomen gaan verdienen, dit afhankelijk van fondswerving en inkomsten die de Stichting gaat genereren.

Inkomsten en uitgaven:

Stichting Wool for Warmth heeft nog geen jaarcijfers opgemaakt. De uitgaven zijn nu maandelijks:

Huur INCL btw                                € 363

Huur bestelauto                             € 100

Telefoonkosten (Sim only)          €   10

Onvoorziene uitgaven                  € 100

De kosten worden laag gehouden door het gebruik van een bakfiets, de voorraden wol die worden aangeboden worden per bakfiets opgehaald.

Beloningsbeleid:

Op dit moment heeft de stichting geen inkomsten, slechts uitgaven. Wij willen een aantal vaste medewerkers een betaalde werkkring aanbieden. Op het moment dat dit gerealiseerd kan worden zullen wij het volledige beloningsbeleid publiceren via onze website.

KvK: 76861597

Bank: NL 03 INGB 000 7744 155

RSIN nummer: 860 813 484